Phần mềm Quản lý Sản xuất (SIS CO) trên SIS ERP sme
SIS CO tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào để tạo thành các sản phẩm, dịch vụ đầu ra.
1. Thông tin về sản phẩm, đơn hàng, lệnh sản xuất
Định mức nguyên vật liệu (BOM)
Định mức/đơn giá tiền lương
Lựa chọn phương pháp tính giá thành
cho mỗi sản phẩm, dự án, công trình…
Hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn
Danh mục các yếu tố chi phí
Cập nhật thông tin về đơn hàng, lệnh sx.
Xây dựng kế hoạch sản xuất và lập lệnh sản xuất trong kỳ dựa vào các thông tin về tồn kho và dở dang sản phẩm
Lên dự trù nguyên vật liệu cần để sản xuất trong kỳ dựa vào các thông tin về tồn kho và dở dang nguyên vật liệu
Tính giá thành kế hoạch & giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất trong kỳ
Phần mềm Quản trị sản xuất trên Giải pháp tổng thể SIS ERP sme được xây dựng nhằm:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Cho phép khai báo các cảnh báo quá trình sản xuất
Thực hiện các cảnh báo về vượt/hụt định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương…
Thực hiện cảnh báo tự động về các chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các yếu tố chi phí khác khi phát sinh tăng/giảm quá mức quy định…
 3. Hệ thống cảnh báo kho hàng
Bảng tổng hợp giá thành của các sản phẩm
Thẻ giá thành
Các bảng phân bổ chi phí
Bảng phân tích giá thành theo yếu tố chi phí
Bảng phân tích giá thành chi tiết theo từng vật tư
Bảng tính giá thành sản phẩm đơn hàng
Báo cáo quá trình sản xuất
Báo cáo so sánh giữa giá thành định mức và giá thành thực tế.
4. Báo cáo giá thành sản phẩm
(sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng)
Báo cáo chi phí theo khoản mục
Báo cáo chi phí theo yếu tố
Báo cáo chi phí theo phòng ban, hợp đồng, vụ việc...
5. Báo cáo chi phí quản lý và chi phí bán hàng
Cập nhật số liệu dở dang đầu kỳ, cuối kỳ
Tính và phân bổ chi phí
Tính giá thành sản phẩm với các loại hình sản xuất khác nhau.
Theo dõi và báo cáo
2. Cập nhật và xử lý số liệu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

2. Tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ (nguyên vật liệu, lương, chi phí chung), phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang trên dây chuyền và sản phẩm nhập kho, tính giá thành sản phẩm.
1. Cập nhật các thông tin về sản phẩm (định mức nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương…).
QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÊN PHẦN MỀM
3. Báo cáo về giá thành sản phẩm, báo cáo quá trình sản xuất.
Liên kết với các module khác của SIS ERP sme: Đọc số liệu và chuyển số liệu sang phần mềm kế toán tổng hợp, kế toán hàng tồn kho (áp giá cho thành phẩm nhập kho).

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Công nghệ hiện đại
Thời gian triển khai nhanh chóng
Thiết kế linh hoạt
Số hóa và tự động hóa hoạt động
An toàn và bảo mật nhất hiện nay
Dễ dàng tích hợp API với các phần mềm khác
Dễ dàng tùy biến, mở rộng theo mô hình DN
Lưu trữ và xử lý dữ liệu không giới hạn
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

ĐỐI TÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI 

Hơn 5000++ doanh nghiệp Việt Nam và FDI với đủ mọi quy mô, ngành nghề, lĩnh vực đã tin tưởng lựa chọn S.I.S Việt Nam.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

LIÊN HỆ S.I.S VIỆT NAM 

Giải pháp công nghệ phần mềm quản lý hiện đại nhất hiện nay dành cho các doanh nghiệp SMEs

Đăng ký ngay 

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY